Products
News
» Giá vàng có thể lên 10.000 USD/oz nếu Mỹ quay lại bản vị vàng
» Ngân hàng gấp rút đẩy nhanh tăng trưởng tín dụng
» Ế tín dụng vẫn tăng lãi suất huy động
» Tín phiếu Kho bạc chính thức có sàn giao dịch
Download
Advertisment
Web link
Who online?
Visitor: 260
Online: 5
Homepage
 
THANH NAM PHARMACEUTICAL PRODUCTION TRADING COMPANY LTD
 
 
 

Office: 3A Dang Tat, Tan Dinh Ward, District 1, HCM City

Tel: +848 3848 0836

Factory: 60 Doc Lap Avenue, VSIP, Binh Duong Province

 

NEW PRODUCT
» Tanaldecoltyl

 Dosage form: Sugar coated tablet

Active Ingredient - Strength: Mephenesine 250mg 

» Dexamethason
Dosage form: Tablet
 
Active Ingredient - Strength: Dexamethasone acetate 0,5mg
» Dexamethasone two-layer tablet
Dosage form: Two-layer tablet
 
Active Ingredient - Strength: Dexamethason acetate 0,5mg 
» Prednison
Dosage form: Capsule, tablet
 
Active Ingredient - Strength: Prednisone 5mg 
» Tana - Nasidol
Dosage form: Capsule
Active Ingredient - Strength: Nefopam Hydrocloride 30mg 
» Tanadolgen
Dosage form: Tablet
Active Ingredients - Strength: 
                               Paracetamol 325mg
                               Chlorpheniramine maleate 2mg
» Tanasolene
Dosage form: Film coated tablet
Active Ingredient - Strength: Alimemazine tartrate 5mg 
» Tussicaps
Dosage form: Capsule
 
Active Ingredients - Strength:             
    Acetaminophene…………………..….100mg
    Sodium benzoate………………………50mg
    Promethazine hydrocloride……………5mg
    Cajuputi oil……………..………..…..…10mg
    Menthol ………………………………....1,5mg
» Spiramycin 3MUI
Dosage form: Film coated tablet
 
Active Ingredient - Strength: Spiramycin 3MIU
BANNER