Products
News
» Giá vàng có thể lên 10.000 USD/oz nếu Mỹ quay lại bản vị vàng
» Ngân hàng gấp rút đẩy nhanh tăng trưởng tín dụng
» Ế tín dụng vẫn tăng lãi suất huy động
» Tín phiếu Kho bạc chính thức có sàn giao dịch
Download
Advertisment
Web link
Who online?
Visitor: 261
Online: 29
Sản phẩm » Analgesics - Antipyretics - Anti-inflammatories
» Tanaldecoltyl

 Dosage form: Sugar coated tablet

Active Ingredient - Strength: Mephenesine 250mg 

» Dexamethason
Dosage form: Tablet
 
Active Ingredient - Strength: Dexamethasone acetate 0,5mg
» Dexamethasone two-layer tablet
Dosage form: Two-layer tablet
 
Active Ingredient - Strength: Dexamethason acetate 0,5mg 
» Prednison
Dosage form: Capsule, tablet
 
Active Ingredient - Strength: Prednisone 5mg 
» Tana - Nasidol
Dosage form: Capsule
Active Ingredient - Strength: Nefopam Hydrocloride 30mg 
» Tanadolgen
Dosage form: Tablet
Active Ingredients - Strength: 
                               Paracetamol 325mg
                               Chlorpheniramine maleate 2mg
  Trang