Products
News
» Giá vàng có thể lên 10.000 USD/oz nếu Mỹ quay lại bản vị vàng
» Ngân hàng gấp rút đẩy nhanh tăng trưởng tín dụng
» Ế tín dụng vẫn tăng lãi suất huy động
» Tín phiếu Kho bạc chính thức có sàn giao dịch
Download
Advertisment
Web link
Who online?
Visitor: 270
Online: 25
Sản phẩm » Gastrointestinals
» Cimetidine
Dosage form: Film coated tablet
Active Ingredient - Strength: Cimetidine 300mg
» Domperidon
Dosage form: Tablet
Active Ingredient - Strength: Domperidone 10mg
» Kizemit-S
Dosage form: Chewable tablet
Active Ingredient - Strength: Al(OH)3: 200mg, Mg(OH)2: 200mg
» Loperamid
Dosage form: Capsule
Active Ingredient - Strength: Loperamide 2mg
» Spasmonavin
Dosage form: Tablet
Active Ingredient - Strength: Alverine Citrat 40mg
» Sulfaguanidin
Dosage form: Tablet
Active Ingredient - Strength: Sulfaguanidine 500mg
  Trang