Products
News
» Giá vàng có thể lên 10.000 USD/oz nếu Mỹ quay lại bản vị vàng
» Ngân hàng gấp rút đẩy nhanh tăng trưởng tín dụng
» Ế tín dụng vẫn tăng lãi suất huy động
» Tín phiếu Kho bạc chính thức có sàn giao dịch
Download
Advertisment
Web link
Who online?
Visitor: 264
Online: 14
Sản phẩm » Vitamins & Minerals
» Folic Fe
Dosage form: Capsule
Active Ingredient - Strength : Acid folic............1mg
                                               Fe fumarate .....200mg
» Calci-D

 Dosage form: Film coated tablet

Active Ingredients - Strength : 

                                     Calcium gluconate..... 500mg

                                      Vitamin D3.................. 200 IU

» Vitamin B1
Dosage form: Sugar coated tablet

Active ingredient - Strength: Thiamin HCI 250mg
» Vitamin B6
Dosage form: Sugar coated tablet

Active  ingredient - strength: Pyridoxine HCI 250mg
» Vitamin C 500
Dosage form: Film coated tablet 
Active Ingredient - Strength : Acid ascorbic 500mg
» Vitamin C 250
Dosage form: Color film coated tablet 
Active Ingredient - Strength: Acid ascorbic 250mg
  Trang