Products
News
» Giá vàng có thể lên 10.000 USD/oz nếu Mỹ quay lại bản vị vàng
» Ngân hàng gấp rút đẩy nhanh tăng trưởng tín dụng
» Ế tín dụng vẫn tăng lãi suất huy động
» Tín phiếu Kho bạc chính thức có sàn giao dịch
Download
Advertisment
Web link
Who online?
Visitor: 275
Online: 24
Sản phẩm » Respiratories
» Tanasolene
Dosage form: Film coated tablet
Active Ingredient - Strength: Alimemazine tartrate 5mg 
» Tussicaps
Dosage form: Capsule
 
Active Ingredients - Strength:             
    Acetaminophene…………………..….100mg
    Sodium benzoate………………………50mg
    Promethazine hydrocloride……………5mg
    Cajuputi oil……………..………..…..…10mg
    Menthol ………………………………....1,5mg
» Bromhexin
Dosage form: Tablet
Active Ingredient - Strength: Bromhexine hydrochloride 8mg
» Salbutamol
Dosage form: Tablet
Active Ingredient - Strength: Salbutamol 2mg
» Toprevin
Dosage form: Capsule
Active Ingredients - Strength : Oxomemazine....... 1,65mg
                                                 Paracetamol ..........33,3mg
                                                 Natri benzoat......... 33,3mg
                                                 Guaifenesine.........33,3mg
 
 
» Toussolene
Dosage form: Film coated tablet
Active Ingredient - Strength:  Alimemazine tartrat 5mg
  Trang