Products
News
» Giá vàng có thể lên 10.000 USD/oz nếu Mỹ quay lại bản vị vàng
» Ngân hàng gấp rút đẩy nhanh tăng trưởng tín dụng
» Ế tín dụng vẫn tăng lãi suất huy động
» Tín phiếu Kho bạc chính thức có sàn giao dịch
Download
Advertisment
Web link
Who online?
Visitor: 273
Online: 44
Sản phẩm » Miscellaneous
» Spiramycin 3MUI
Dosage form: Film coated tablet
 
Active Ingredient - Strength: Spiramycin 3MIU
» Erythromycin
Dosage form: Film coated tablet
 
Active Ingredient - Strength: Erythromycine 500mg
» Dogwazin
Dosage form:  Capsule
 
Active Ingredient - Strength: Sulpiride 50mg
» Fourdisulfene
Dosage form: Sugar enteric coated tablet
 
Active Ingredient - Strength: Natri thiosulfate 330mg
» Tanamisolblue
Dosage form: Sugar coated tablet
 
Active Ingredient - Strength: Camphor bromate 20mg
                                              Methylene blue 20mg
» Taginyl
Dosage form: tablet
 
Active Ingredient - Strength: N-acetyl-DL-leucine 500mg
  Trang