Products
News
» Giá vàng có thể lên 10.000 USD/oz nếu Mỹ quay lại bản vị vàng
» Ngân hàng gấp rút đẩy nhanh tăng trưởng tín dụng
» Ế tín dụng vẫn tăng lãi suất huy động
» Tín phiếu Kho bạc chính thức có sàn giao dịch
Download
Advertisment
Web link
Who online?
Visitor: 272
Online: 44
Sản phẩm » Respiratories
Tussicaps
Dosage form: Capsule
 
Active Ingredients - Strength:             
    Acetaminophene…………………..….100mg
    Sodium benzoate………………………50mg
    Promethazine hydrocloride……………5mg
    Cajuputi oil……………..………..…..…10mg
    Menthol ………………………………....1,5mg
Giá bán $ 0
Thông tin chi tiết của sản phẩm